پدیده هیسترزیس PDF چاپ نامه الکترونیک
نوشته شده توسط مصطفی نیاکی   
شنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۰ ساعت ۱۷:۳۴

پدیده هیسترزیس در مواد فرومفناطیس شناخته شده است. وقتی یک ماده مغناطیسی در حوظه میدان مغناطیسی قرار گیرد، دو قطبی های مغناطیسی آن بر اساس میدان منظم می شوند و وقتی ماده از میدان خارج شود بخشی از دو قطبی ها هم چنان منظم باقی خواهند ماند. به این پدیده که سبب تحریک AC است هیسترزیس می نامند.

پدیده هیسترزیس در هسته های مغناطیسی

پدیده هیسترزیس را می توان در مکانیک هم یافت. نمودار زیر پدیده هیسترزیس را بر روی یک کش لاستیکی نشان می دهد.

پدیده هیسترزیس مکانیکی بر روی کش الاستیک

 

منبع مطلب